.:: Oświadczenia majątkowe ::.


ZA ROK 2018

informacje o wpisie

Pracownicy Urzędu Gminy i Jednostek Organizacyjnych

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Borek Małgorzata
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Browarczyk Anna
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Foltynowicz Halina
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Głowińska Anna
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Jaroni Zdzisław
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Juszczyk Rafał
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Kaczmarek Jolanta
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Klawikowska Anna
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Klein Elwira
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Klinkosz Joanna
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Kopitzki Marcin
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Krupiński Wojciech
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Miszewska Beata
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Miszewska Maria
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Mojsiejuk Jolanta
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Paturej Anna
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Schimdt Krystyna
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Smolak Joanna
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Stanisławska Barbara
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Stenzel Beata
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Szymbarska Anna
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wawrzyniak Alicja

Pozostałe

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Andrzej Śliwiński – na dzień objęcia funkcji Przewodniczącego Rady Gminy
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Marcin Majek – na dzień objęcia funkcji Wójta Gminy
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Kopitzki Marcin - dzień objęcia funkcji zastępcy wójta
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Marcin Majek - na dzień rozwiązania stosunku pracy na stanowisku zastępcy wójta
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Małgorzata Borek - na dzień rozwiązania stosunku pracy (w tym p.o. kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej)
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Małgorzata Borek na dzień zatrudnienia na stanowisku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kosakowie
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Jerzy Włudzik - na zakończenie kadencji
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Marcin Kopitzki - na zakończenie kadencji
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Miszewski Zdzisław - na dzień rozwiązania stosunku pracy
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Pienczke Ariana - na dzień rozwiązania stosunku pracy
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Stanisławska Barbara - na dzień powołania 12.03.2018r.
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Stanisławska Barbara - na dzień odwołania 8.03.2018r
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Stencel Beata w związku z upoważnieniem do wydawania decyzji administracyjnych

ZA ROK 2017

informacje o wpisie

Rada gminy

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Brzozowska Alicja
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Fajks Adam
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Gloza Beata
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Kopitzki Marcin
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Litwin Sylwester
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Marek Mirosław
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Melzer Józef
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Melzer Józef- wybory uzupełniające- ślubowanie radnego 18.05.17.
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Piotrowska Mirosława
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Roszak Bożena
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Sorn Lucyna
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Stankiewicz Jerzy
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Strzelec Antoni
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Śliwińska Wiktoria
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wronowska Barbara

Pracownicy Urzędu Gminy i Jednostek Organizacyjnych

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Borek Małgorzata
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Browarczyk Anna
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Foltynowicz Halina
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Głowińska Anna
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Jaroni Zdzisław
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Juszczyk Rafał
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Kaczmarek Jolanta
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Majek Marcin - na dzień objęcia stanowiska
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Klinkosz Joanna
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Kopitzki Marcin
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Krupiński Wojciech
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Majek Marcin
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Miszewska Beata
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Miszewska Maria
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Miszewski Zdzisław
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Mojsiejuk Jolanta
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Paturej Anna
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Pienczke Ariana
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Schmidt Krystyna
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Smolak Joanna
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Stanisławska Barbara
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Szymborska Anna
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wawrzyniak Alicja
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Włudzik Jerzy
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Marzena Korzeniewska - w związku z zakończeniem pełnienia funkcji Dyrektora Gimnazjum.

ZA ROK 2016

informacje o wpisie

Wójt oraz Przewodniczący Rady Gminy

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Włudzik Jerzy
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Kopitzki Marcin
Pracownicy Urzędu Gminy i Jednostek Organizacyjnych

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Borek Małgorzata
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Browarczyk Anna
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Foltynowicz Halina
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Głowińska Anna
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Jaroni Zdzisław
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Juszczyk Rafał
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Kaczmarek Jolanta
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Klawikowska Anna
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Korzeniowska Marzena
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Krupiński Wojciech
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Majek Marcin
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Miszewska Maria
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Miszewski Zdzisław
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Miszewska Beata
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Mojsiejuk Jolanta
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Paturej Anna
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Pienczke Arianna
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Schmidt Krystyna
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Smolak Joanna
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Stanisławska Barbara
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Szymborska Alina
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wawrzyniak Alicja
Rada gminy

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Brzozowska Alicja
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Chajęcki Jacek
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Fajks Adam
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Gloza Beata
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Litwin Sylwester
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Majek Marcin
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Marek Mirosław
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Piotrowska Mirosława
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Roszak Bożena
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Sorn Lucyna
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Stankiewicz Jerzy
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Strzelec Antoni
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Śliwińska Wiktoria
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wronowska Barbara
Pracownicy Urzędu Gminy i Jednostek Organizacyjnych

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Korzeniowska Marzena - na początek kadencji
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Pop Adam - na zakończenie kadencji
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Smolak Joanna
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wawrzyniak Alicja

ZA ROK 2015

informacje o wpisie

Pracownicy Urzędu Gminy i Jednostek Organizacyjnych

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Browarczyk Anna
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Foltynowicz Halina
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Głowińska Anna
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Jaroni Zdzisław
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Juszczyk Rafał
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Klawikowska Anna
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Kaczmarek Jolanta
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Krupiński Wojciech
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Miszewska Beata
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Miszewska Maria
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Miszewski Zdzisław
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Mojsiejuk Jolanta
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Paturej Anna
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Pienczke Ariana
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Pop Adam
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Schmidt Krystyna
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Stanisławska Barbara
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Szymborska Anna
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Włudzik Jerzy
RADA GMINY - ZA ROK 2015

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Brzozowska Alicja
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Chajęcki Jacek
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Fajks Adam
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Gloza Beata
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Kopitzki Marcin
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Litwin Sylwester
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Majek Marcin
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Marek Mirosław
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Piotrowska Mirosława
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Roszak Bożena
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Sorn Lucyna
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Stankiewicz Jerzy
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Strzelec Antoni
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Śliwińska Wiktoria
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wronowska Barbara

ZA ROK 2014

informacje o wpisie

Wójt oraz Przewodniczący Rady Gminy

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Włudzik Jerzy
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Kopitzki Marcin
Pracownicy Urzędu Gminy i Jednostek Organizacyjnych

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Browarczyk Anna
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Foltynowicz Halina
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Jaroni Zdzisław
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Krupiński Wojciech
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Kaszmarek Jolanta
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Juszczyk Rafał
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Miszewska Beata
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Miszewska Maria
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Miszewski Zdzisław
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Mosiejuk Jolanta
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Paturej Anna
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Pienczke Ariana
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Pop Adam
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Schmidt Krystyna
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Stanisławska Barbara
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Szymborska Anna

Rada Gminy

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Brzozowska Alicja
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Chajęcki Jacek
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Fajks Adam
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Fajks Adam - korekta
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Gloza Beata
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Litwin Sylwester
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Marek Mirosław
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Majek Marcin
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Piotrowska Mirosława
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Roszak Bożena
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Sorn Lucyna
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Sorn Lucyna - korekta
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Stankiewicz Jerzy - korekta
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Stankiewicz Jerzy
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Strzelec Antoni
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Śliwińska Wiktoria
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Śliwińska Wiktoria - korekta
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wronowska Barbara - korekta
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wronowska Barbara

Na początek kadencji Wójt oraz Przewodniczący Rady Gminy

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Kopitzki Marcin
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Włudzik Jerzy

Na początek kadencji - Rada Gminy

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Brzozowska Alicja
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Chajęcki Jacek
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Fajks Adam
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Gloza Beata
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Litwin Sylwester
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Majek Marcin
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Marek Mirosław
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Roszak Bożena
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Piotrowska Mirosława
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Stankiewicz Jerzy
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Sorn Lucyna
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Strzelec Antoni
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Śliwińska Wiktoria
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wronowska Barbara

ZA ROK 2014

informacje o wpisie

Wójt Gminy Kosakowo - koniec kadencji

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Włudzik Jerzy - Wójt Gminy Kosakowo
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Czaja Elżbieta – oświadczenie na dzień zakończenia pełnienia funkcji dyrektora
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Juszczyk Rafał - na dzień objęcia funkcji dyrektora SP w Pogórzu
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Kaczmarek Jolanta - korekta oświadczenia

Rada Gminy - koniec kadencji

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Marek Mirosław - Przewodniczący Rady Gminy
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Brzozowska Alicja
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Elwart Waldemar
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Fifelska Marzena
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Gloza Beata
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Gutowski Marian
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Kierszka Wojciech
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wojciech Kierszka - korekta
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Klimczyk Wojciech
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Merchel Alina
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Roszak Bożena
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Rzepa Marzena
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Sorn Lucyna
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Strzelec Antoni
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Śliwińska Wiktoria
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Tabakiernik Szymon
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Tabakiernik Szymon - korekta

ZA ROK 2013

informacje o wpisie

Rada Gminy

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Brzozowska Alicja
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Elwart Waldemar
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Fifielska Marzena
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Gloza Beata
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Gutowski Marian
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Gutowski Marian - korekta
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Kierszka Wojciech
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Klimczyk Wojciech
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Marek Mirosław
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Merchel Alina
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Roszak Bożena
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Rzepa Marzena
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Sorn Lucyna
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Strzelec Antoni
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Śliwińska Wiktoria
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Tabakiernik Szymon
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Tabakiernik Szymon - korekta
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Tabakiernik Szymon - korekta druga
Pracownicy Urzędu Gminy i Jednostek Organizacyjnych

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Włudzik Jerzy
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Charkin Sławomir
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Charkin Sławomir - korekta
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Czaja Elżbieta
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Foltynowicz Halina
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Jaroni Zdzisław
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Kaczmarek Jolanta
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Krupiński Wojciech
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Malinowska Maria
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Miszewska Beata
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Miszewska Maria
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Miszewski Zdzisław
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Mojsiejuk Jolanta
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Paturej Anna
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Pienczke Ariana
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Pop Adam
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Schmidt Krystyna
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Stanisławska Barbara
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Szymborska Anna

ZA ROK 2012


informacje o wpisie

Rada Gminy

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Brzozowska Alicja
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Elwart Waldemar
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Fifielska Marzena
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Gloza Beata
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Gutowski Marian
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Kierszka Wojciech
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Klimczyk Wojciech
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Merchel Alina
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Roszak Bożena
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Roszak Bożena - uzupełnienie
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Rzepa Marzena
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Sorn Lucyna
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Strzelec Antoni
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Śliwińska Wiktoria
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Tabakiernik Szymon
Pracownicy Urzędu Gminy i Jednostek Organizacyjnych

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Włudzik Jerzy
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Marek Mirosław
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Czaja Elżbieta
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Foltynowicz Halina
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Jaroni Zdzisław
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Kaczmarek Jolanta
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Kloka Anna
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Krupiński Wojciech
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Malinowska Maria
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Miszewska Beata
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Miszewska Maria
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Miszewski Zdzisław
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Miszewski Zdzisław - korekta
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Mojsiejuk Jolanta
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Pienczke Ariana
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Pop Adam
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Schmidt Krystyna
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Stanisławska Barbara
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Szymborska Anna

Za rok 2011


informacje o wpisie

Rada Gminy

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Brzozowska Alicja
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Elwart Waldemar
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Fifielska Marzena
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Gloza Beata
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Gutowski Marian
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Kierszka Wojciech
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Klimczyk Wojciech
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Merchel Alina
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Roszak Bożena
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Rzepa Marzena
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Śliwińska Wiktoria
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Sorn Lucyna
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Strzelec Antoni
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Tabakiernik Szymon

Pracownicy Urzędu Gminy i Jednostek Organizacyjnych

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Włudzik Jerzy
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Marek Mirosław
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Czaja Elżbieta
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Foltynowicz Halina
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Jaroni Zdzisław
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Kaczmarek Jolanta
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Kloka Anna
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Krupiński Wojciech
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Krupiński Wojciech - korekta
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Mojsiejuk Jolanta
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Malinowska Maria
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Miszewska Beata
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Miszewska Maria
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Miszewski Zdzisław
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Pienczke Ariana
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Pop Adam
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Schmidt Krystyna
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Stanisławska Barbara
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Szymborska Anna
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Jaroni Zdzisław na dzień objęcia stanowiska
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Hanczarek Marian - na dzień ustania stosunku pracy

Rada Gminy

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Marek Mirosław- Przewodniczący Rady Gminy
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Brzozowska Alicja
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Fifielska Marzena
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Gloza Beata
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Gutowski Marian
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Kierszka Wojciech
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Klimczyk Wojciech
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Merchel Alina
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Roszak Bożena
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Rzepa Marzena
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Sorn Lucyna
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Strzelec Antoni
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Śliwińska Wiktoria
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Tabakiernik Szymon
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Waldemar Elwart

Pracownicy Urzędu Gminy i Jednostek Organizacyjnych

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Włudzik Jerzy- wójt
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Czaja Elżbieta
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Foltynowicz Halina
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Hanczarek Marian
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Kaczmarek Jolanta
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Kloka Anna
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Krupiński Wojciech
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Malinowska Maria
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Miszewska Beata
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Miszewska Maria
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Miszewski Zdzisław
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Mojsiejuk_Jolanta
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Pienczke Adriana
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Pop Adam
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Schmidt Krystyna
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Stanisławska_Barbara
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Szymborska Anna

Na początek kadencji - Rada Gminy

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Kowalewska Ewa - kierownik GOKIS -w związku z ustaniem stosunku pracy
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Brzozowska Alicja
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Elwart Waldemar
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Fifielska Marzena
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Gloza Beata
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Gutowski Marian
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Kierszka Wojciech
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Klimczyk Wojciech
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Merchel Alina
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Roszak Bożena
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Rzepa Marzena
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Sorn Lucyna
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Strzelec Antoni
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Śliwińska Wiktoria
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Tabakiernik Szymon

Wójt oraz Przewodniczący Rady Gminy

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Jerzy Włudzik
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Mirosław Marek

Za rok 2010

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Jerzy Włudzik
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Adam Miklaszewicz
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Bober Ireneusz
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Brzozowska Alicja
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Dąbrowski Sławomir
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Godlewski Dariusz
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Kądziela Marek
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Klimczyk Wojciech
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Kurowski Andrzej
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Merchel Alina
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Olszewski Jerzy
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Miros?awa Piotrowska
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Roszak Bożena
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Strzelec Antoni
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Śliwińska Wiktoria
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zielińska Maria

Za rok 2009

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Alicja Brzozowska
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ireneusz Bober
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Sławomir Dąbrowski
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Dariusz Godlewski
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Marek Kądziela
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wojciech Klimczyk
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Andrzej Kurowski
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Alina Merchel
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Mirosława Piotrowska
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Jerzy Olszewski
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Bożena Roszak
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Antoni Strzelec
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Wiktoria Śliwińska
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Maria Zielińska
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Miklaszewicz Adam - Przewodniczący Rady Gminy


Pracownicy Urzędu Gminy

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Włudzik Jerzy -wójt
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Miszewski Zdzisław - z-ca wójta
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Schmidt Krystyna - sekretarz gminy
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Stanisławska Barbara - skarbnik
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Krupiński Wojciech - Komendant Straży Gminnej
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Kaczmarek Jolanta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Malinowska Maria - insektor d/s podatków i opłat
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Miszewska Maria - inspektor d/s podatków i opłat
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Miszewska Beata - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Jolanta Mojsiejuk - inspektor ds. oświaty

Dyrektor Spółki Gminnej

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Hanczarek Marian - Dyrektor PUK "PEKO" Spółka zo.o

Dyrektorzy Samorządowych Instytucji Kultury

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Kloka Anna - Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kosakowo
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Kowalewska Ewa - Dyrektor Gminnego O?rodka Kultury i Sportu

Rada Gminy

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Pienczke Ariana - Kierownik GOPS w Kosakowie


Dyrektorzy szkół


informacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Halina Teresa Foltynowicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dębogórzu
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Szymborska Anna - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mostach
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Czaja Elżbieta - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pogórzu
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Pop Adam - Dyrektor Gimnazjum w Mostach

Za rok 2008

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader    Krupiński Wojciech - Komendant Straży Gminnej
Program do przeglądania plików PDF
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Bober Ireneusz
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Brzozowska Alicja
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Dąbrowski Sławomir
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Godlewski Dariusz
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Kądziela Marek
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Klimczyk Wojciech
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Kurowski Andrzej
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Merchel Alina
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Olszewski Jerzy
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Piotrowska Mirosława
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Roszak Bożena
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Śliwińska Wiktoria
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Strzelec Antoni
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zielińska Maria
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Miklaszewicz Adam - Przewodniczący Rady Gminy

Pracownicy Urzędu Gminy

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Włudzik Jerzy -wójt
informacje o wpisieplik Acrobat Reader    Miszewski Zdzisław - z-ca wójta
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Schmidt Krystyna - sekretarz gminy
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Stanisławska Barbara - skarbnik
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Kaczmarek Jolanta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Malinowska Maria - insektor d/s podatków i opłat
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Miszewska Maria - inspektor d/s podatków i opłat
informacje o wpisieplik Acrobat Reader    Miszewska Beata - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Jolanta Mojsiejuk - inspektor ds. oświaty
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Mariola Szumacher - z-ca kierownika USC

Dyrektorzy szkół

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Czaja Elżbieta - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pogórzu
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Szymborska Anna - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mostach
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Halina Teresa Foltynowicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dębogórzu
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Pop Adam - Dyrektor Gimnazjum w Mostach

Kierownicy pozostałych Jednostek Organizacyjnych

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Pienczke Ariana - Kierownik GOPS w Kosakowie

Dyrektorzy Samorządowych Instytucji Kultury

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Piernicka Jadwiga - Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kosakowo
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Kowalewska Ewa - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Dyrektor Spółki Gminnej

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Hanczarek Marian - Dyrektor PUK "PEKO" Spółka zo.o


Oświadczenia z września 2008

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Halina Teresa Foltynowicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dębogórzu
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Skurczyńska Hildegarda -Była Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dębogórzu

Za rok 2007

informacje o wpisie


Rada Gminy

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Bober Ireneusz
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Brzozowska Alicja
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Dąbrowski Sławomir
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Godlewski Dariusz
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Kądziela Marek
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Klimczyk Wojciech
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Kurowski Andrzej
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Merchel Alina
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Miklaszewicz Adam - Przewodniczący Rady Gminy
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Olszewski Jerzy
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Piotrowska Mirosława
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Roszak Bożena
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Śliwińska Wiktoria
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Strzelec Antoni
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zielińska Maria

Dyrektorzy szkół

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Czaja Elżbieta - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pogórzu
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Szymborska Anna - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mostach
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Skurczyńska Hildegarda - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dębogórzu
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Pop Adam - Dyrektor Gimnazjum w Mostach

Kierownicy pozostałych Jednostek Organizacyjnych

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Pienczke Ariana - Kierownik GOPS w Kosakowie

Dyrektorzy Samorządowych Instytucji Kultury

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Kowalewska Ewa - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Piernicka Jadwiga - Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kosakowo

Dyrektor Spółki Gminnej

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Hanczarek Marian - Dyrektor PUK "PEKO" Spółka zo.o

Pracownicy Urzędu Gminy

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Włudzik Jerzy -wójt gminy
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Miszewski Zdzisław - z-ca wójta
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Schmidt Krystyna - sekretarz gminy
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Stanisławska Barbara - skarbnik
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Kaczmarek Jolanta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Malinowska Maria - insektor d/s podatków i opłat
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Miszewska Maria - inspektor d/s podatków i opłat
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Miszewska Beata - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Jolanta Mojsiejuk - inspektor ds. oświaty
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Mariola Szumacher - z-ca kierownika USC

 

Za rok 2006

informacje o wpisie


 Rada Gminy

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Bober Ireneusz
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Brzozowska Alicja
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Dąbrowski Sławomir
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Godlewski Dariusz
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Kądziela Marek
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Klimczyk Wojciech
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Kurowski Andrzej
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Merchel Alina
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Miklaszewicz Adam - Przewodniczący Rady Gminy
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Olszewski Jerzy
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Piotrowska Mirosława
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Roszak Bożena
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Strzelec Antoni
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Śliwińska Wiktoria
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zielińska Maria

Dyrektorzy szkół

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Szymborska Anna - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mostach
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Pop Adam - Dyrektor Gimnazjum w Mostach
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Skurczyńska Hildegarda - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dębogórzu
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Czaja Elżbieta - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pogórzu

Kierownicy pozostałych Jednostek Organizacyjnych

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Pienczke Ariana - Kierownik GOPS w Kosakowie

Dyrektorzy Samorządowych Instytucji Kultury

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Kowalewska Ewa - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Piernicka Jadwiga - Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kosakowo

Dyrektor Spółki Gminnej

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Hanczarek Marian - Dyrektor PUK "PEKO" Spółka zo.o
 
Pracownicy Urzędu Gminy

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Włudzik Jerzy -wójt gminy
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Miszewski Zdzisław - z-ca wójta
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Schmidt Krystyna - sekretarz gminy
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Stanisławska Barbara - skarbnik
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Kaczmarek Jolanta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Malinowska Maria - insektor d/s podatków i opłat
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Miszewska Maria - inspektor d/s podatków i opłat
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Miszewska Beata - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Mariola Szumacher - pełnomocnik wójta ds. zamówień publicznych, z-ca kierownika USC

 

Na początek kadencji

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Bober Ireneusz
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Brzozowska Alicja
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Dąbrowski Sławomir
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Godlewski Dariusz
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Kądziela Marek
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Klimczyk Wojciech
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Kurowski Andrzej
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Miklaszewicz Adam - Przewodniczący Rady Gminy
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Merchel Alina
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Olszewski Jerzy
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Piotrowska Mirosława
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Roszak Bożena
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Strzelec Antoni
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Śliwińska Wiktoria
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Zielińska Maria
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Włudzik Jerzy -wójt gminy

Za rok 2006 - do września

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Włudzik Jerzy -wójt gminy

 

Rada Gminy

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Bober Ireneusz
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Brzozowska Alicja
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Gloza Beata
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Kądziela Marek
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Kaszuba Małgorzata
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Klimczyk Wojciech
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Kluga Teresa
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Kostyła Tadeusz
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Kurowski Andrzej
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Miklaszewicz Adam
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Olszewski Jerzy
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Piotrowska Mirosława
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Raducha Sylwester
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Śliwiński Jan
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Trybułowski Mieczysław

Za rok 2005

informacje o wpisie

Rada Gminy

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Bober Ireneusz
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Brzozowska Alicja
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Gloza Beata
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Kądziela Marek
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Kaszuba Małgorzata
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Klimczyk Wojciech
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Kluga Teresa
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Kostyła Tadeusz
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Kurowski Andrzej
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Miklaszewicz Adam
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Olszewski Jerzy
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Piotrowska Mirosława
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Raducha Sylwester
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Śliwiński Jan
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Trybułowski Mieczysław

Dyrektorzy szkół

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Szymborska Anna - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mostach
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Czaja Elżbieta - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pogórzu
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Skurczyńska Hildegarda - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dębogórzu
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Pop Adam - Dyrektor Gimnazjum w Mostach

Dyrektorzy pozostałych Jednostek Organizacyjnych

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Piernicka Jadwiga - Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kosakowo
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Pienczke Ariana - Kierownik GOPS w Kosakowie

Dyrektor Spółki Gminnej

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Hanczarek Marian - Dyrektor PUK "PEKO" Spółka zo.o


Pracownicy Urzędu Gminy

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Włudzik Jerzy -wójt gminy
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Miszewski Zdzisław - z-ca wójta
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Schmidt Krystyna - sekretarz gminy
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Stanisławska Barbara - skarbnik
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Kaczmarek Jolanta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Malinowska Maria - insektor d/s podatków i opłat
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Miszewska Maria - inspektor d/s podatków i opłat
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Miszewska Beata - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Mariola Szumacher - asystent wójta, z-ca kierownika USC

Za rok 2004

informacje o wpisie


Rada Gminy

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Bober Ireneusz
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Brzozowska Alicja
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Gloza Beata
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Kaszuba Małgorzata
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Kądziela Marek
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Klimczyk Wojciech
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Kluga Teresa
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Kostyła Tadeusz
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Kurowski Andrzej
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Miklaszewicz Adam - Przewodniczący Rady Gminy
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Olszewski Jerzy
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Piotrowska Mirosława
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Raducha Sylwester
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Śliwiński Jan
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Trybułowski Mieczysław

Dyrektorzy szkół

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Szymborska Anna - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mostach
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Czaja Elżbieta - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pogórzu
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Skurczyńska Hildegarda - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dębogórzu
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Pop Adam - Dyrektor Gimnazjum w Mostach

Dyrektorzy pozostałych Jednostek Organizacyjnych

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Piernicka Jadwiga - Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kosakowo
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Pienczke Ariana - Kierownik GOPS w Kosakowie

Dyrektor Spółki Gminnej

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Hanczarek Marian - Dyrektor PUK "PEKO" Spółka zo.o


Pracownicy Urzędu Gminy

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Włudzik Jerzy -wójt gminy
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Miszewski Zdzisław - vice-wójt
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Schmidt Krystyna - sekretarz
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Śliwińska Teresa - skarbnik
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Kaczmarek Jolanta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Malinowska Maria - insektor d/s podatków i opłat
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Miszewska Maria - inspektor d/s podatków i opłat
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Miszewska Beata - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Za rok 2003


informacje o wpisie


Pracownicy Urzędu Gminy

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Włudzik Jerzy - Wójt Gminy
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Miszewski Zdzisław - vice-wójt
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Schmidt Krystyna - sekretarz
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Śliwińska Teresa - skarbnik
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Kaczmarek Jolanta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Malinowska Maria - insektor d/s podatków i opłat
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Miszewska Maria - inspektor d/s podatków i opłat
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Miszewska Beata - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Dyrektorzy szkół

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Szymborska Anna - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mostach
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Czaja Elżbieta - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pogórzu
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Skurczyńska Hildegarda - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dębogórzu
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Pop Adam - Dyrektor Gimnazjum w Mostach


Dyrektorzy pozostałych Jednostek Organizacyjnych

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Pienczke Ariana - Kierownik GOPS w Kosakowie
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Piernicka Jadwiga - Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Kosakowo

Dyrektor Spółki Gminnej

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Hanczarek Marian - Dyrektor PUK "PEKO" Spółka zo.o

Rada Gminy

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Bober Ireneusz
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Brzozowska Alicja
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Gloza Beata
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Kaszuba Małgorzata
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Kądziela Marek
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Klimczyk Wojciech
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Kluga Teresa
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Kostyła Tadeusz
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Kurowski Andrzej
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Miklaszewicz Adam - Przewodniczący Rady Gminy
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Olszewski Jerzy
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Piotrowska Mirosława
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Raducha Sylwester
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Śliwiński Jan
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Trybułowski Mieczysław

Za rok 2002


informacje o wpisie


Pracownicy Urzędu Gminy

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Włudzik Jerzy - Wójt Gminy
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Miszewski Zdzisław - vice-wójt
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Schmidt Krystyna - sekretarz
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Śliwińska Teresa - skarbnik
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Kaczmarek Jolanta - Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Dyrektorzy szkół

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Szymborska Anna - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mostach
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Czaja Elżbieta - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pogórzu
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Skurczyńska Hildegarda - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dębogórzu
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Pop Adam - Dyrektor Gimnazjum w Mostach

Dyrektorzy pozostałych Jednostek Organizacyjnych

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Pienczke Ariana - Kierownik GOPS w Kosakowie

Dyrektor Spółki Gminnej

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Hanczarek Marian - Dyrektor PUK "PEKO" Spółka zo.o