.:: Urząd Gminy ::.


Uprzejmie informujemy, że Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Gmina Kosakowo, ul. Żeromskiego 69, 81-198 Kosakowo. ADO jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Kosakowo. Obowiązki Administratora wykonuje Wójt Gminy. Administrator danych powołał Krystynę Schmidt na Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się mailowo na: sekretarz@kosakowo.pl

 

informacje o wpisie

Ponownie informujemy, że od 01.01.2018 r. płatności przelewowe z tytułu opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi należy dokonywać na nowy indywidualny numer konta. Indywidualny numer konta został Państwu przekazany listownie.
W przypadku wątpliwości prosimy kontaktować się z pracownikiem Ref. GKOŚ Urzędu Gminy Kosakowo p. Patrycją Majda : tel. 58/660-43-46, e'mail odpady1@kosakowo.pl "


informacje o wpisie

Uwaga

 

 

               W związku ze zmianą banku  Gmina Kosakowo informuje, że  został utworzony  nowy rachunek bankowy, przeznaczony do obsługi Budżetu Gminy Kosakowo

 

 

Ø              w PKO Bank Polski SA od  31.07.2017 r.

 

                       81 1020 1811 0000 0802 0311 6787  - dochody jednostki

 

 

               Wpłat gotówkowych należy dokonywać od dnia 31.07.2017r.  w punkcie obsługi kasowej  Gminy Kosakowo, mieszczącym się w Agencji PKO BP SA w Kosakowie na ul. Żeromskiego 34 ( Pasaż Morski w Kosakowie) w godz. od  9-17.

 

 

Rachunek bankowy i punkt kasowy w  Banku Rumia Spółdzielczym w Rumi oddział Kosakowo dla obsługi Gminy Kosakowo są czynne tylko do 30.07.2017r.

 

informacje o wpisie

Urząd Gminy w Kosakowie

adres:   ul. Żeromskiego 69, 81 - 198 Kosakowo

 

tel.(58) 660 43 43, 660 43 00

 

fax (58) 660 43 01

 

email :kosakowo@zgwrp.org.pl, kosakowo@kosakowo.pl

 

 

 

 

Godziny pracy Urzędu Gminy w Kosakowie

poniedziałki, wtorki, środy -od  godz. 7,45 do 15,30

                    

czwartki -                        od  godz. 7,45 do 17,00

 

piątki -                            od godz. 7,45 do 15,15

 

              przyjęcia w sprawach skarg i wniosków: w czwartki w godz. 15-17

 

Biuro Obsługi Interesanta tel. (58) 660-43-43,  e-mail: boi@kosakowo.pl       insp. Teresa Czaplicka 

 

 

 

Wójt Gminy - Jerzy Włudzik

przyjmuje interesantów w środy we wcześniej umówionych godzinach

tel. 058 660-43-00

 

 

 

  •       NIP Gminy Kosakowo - 587-15-69-970
  •       REGON - 000-531-708    /EKD 7511/
  •       Kod terytorialny Gminy Kosakowo - 221105 2

 

                                                                                 

 

informacje o wpisie

 

W Urzędzie Gminy w Kosakowie wdrożono system zarządzania jakością ISO 9001:2000  /potwierdzony certyfikatem z dnia 1.02.2005r./, dostosowany do normy ISO 9001:2008

Misją Urzędu Gminy

   jest uzyskanie zadowolenia mieszkańców Gminy i innych klientów Urzędu z poziomu obsługi

oraz kształtowanie jak najlepszego wizerunku organizacji 

 

Nasze hasło:

"Urząd Gminy Kosakowo przyjazny dla mieszkańców, przedsiębiorców i turystów"

informacje o wpisie

Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Informacja o sposobie doręczania dokumentów elektronicznych, w tym wymagania dotyczące doręczania dokumentów elektronicznych, niezbędne do ich odebrania przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Gminy Kosakowo oraz otrzymania przez nadawcę urzędowego poświadczenia odbioru.


Zgodnie z § 5 ust.1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. z 2005 r. Nr 200 poz. 1651) Urząd Gminy Kosakowo przyjmuje doręczane dokumenty elektroniczne:

1) za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej dostępnej na stronie internetowe: www.e-norda.eu lub na konto sp-upo@kosakowo.pl

2) na informatycznych nośnikach danych, które umożliwiają zapisanie urzędowego poświadczenia odbioru, tj. dysku CD-RW lub urządzeniu pamięci masowej z interface`em USB (np. Pen Drive).

Dokumenty elektroniczne przekazywane w powyższy sposób muszą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.


Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 października 2005r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 212 poz. 1766) akceptuje się następujące struktury fizyczne dokumentów elektronicznych:

1) do wymiany danych pomiędzy klientem i serwerem poczty elektronicznej - protokoły: SMTP/MIME, POP3, IMAP;

2) do kodowania informacji - formaty danych: Unicode UTF-8 wersja 3.0;

3) do danych zawierających dokumenty tekstowe lub tekstowo-graficzne - formaty danych, umożliwiające ich przeglądanie i drukowanie przy użyciu popularnych przeglądarek i edytorów: .txt, .rtf wersja 1.6, .pdf wersja 1.4, .doc, Open Document wersja 1.0;

4) do danych zawierających informację graficzną - formaty danych: .jpg (.jpeg), .gif wersja 98a, .tif (.tiff), .png, .svg;

5) do kompresji (zmniejszenia objętości) dokumentów o dużych rozmiarach - formaty danych: .zip, .tar, .gz (.gzip), .rar.


Zakresy użytkowe dokumentów elektronicznych powinny odpowiadać zakresom danych zawartych we wzorach podań udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej. W szczególności dokumenty elektroniczne doręczane do Urzędu Gminy Kosakowo muszą być opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi, w tym adresem pocztowym osoby składającej dokument.


Inne wymagania:

1) dokumenty elektroniczne zawierające wirusy lub inne potencjalnie niebezpieczne elementy będą automatycznie odrzucane i nie zostaną wprowadzone do systemu teleinformatycznego Urzędu Gminy Kosakowo;

2) maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego akceptowany przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą wynosi 20 MB;

3) do dokumentów opatrzonych podpisem weryfikowanym certyfikatem wydanym za granicą winna być dołączona aplikacja umożliwiająca weryfikację podpisu.


Doręczanie dokumentów na elektronicznych nośnikach danych może odbywać się w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Gminy Kosakowo w godzinach 7.30 - 15.30 (wtorek, czwartek, piątek), i w godzinach 7.30€“ 17.00 (czwartek) .

informacje o wpisie

Badania ankietowe, e-ankieta,
informacje o wpisieplik MS Word   Strategia Rozwojy Gminy Kosakowo na lata 2007-2013
informacje o wpisieplik MS Word   Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
informacje o wpisieplik MS Word   STRATEGIA ZRӓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GMINY KOSAKOWO DO ROKU 2020
informacje o wpisieplik MS Word   STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI PUCKIEJ
informacje o wpisieplik MS Word   Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Kosakowie
informacje o wpisieplik MS Word   Księga Jakości Urzędu Gminy Kosakowo
informacje o wpisieplik MS Word   Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy Kosakowo
informacje o wpisieplik MS Word   Wykaz numerów telefonów stacjonarnych w Urzędzie Gminy