.:: Spółki Gminne ::.


informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 21.05.2018r. zatwierdzająca taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków dla PUK PEKO sp. z o.o. w Kosakowie

Spółka PUK "PEKO"

Od dnia 12.12.2011r. Dyrektorem Zarządu spółki jest mgr Zdzisław Jaroni  - przyjmuje interesantów codziennie w godz. 8.00 - 9.30.

P.U.K. "PEKO‶ jest eksploatatorem  sieci wodociągowej, hydroforni oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków na terenie gminy Kosakowo.

 

Godziny pracy Biura Spółki: od poniedziałku do piątku  w godz. 8.30 - 15.30,  tel. 58 625-47-47, e-mail    pukpeko@op.pl

 

 

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Informacje ogólne o spółce
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKӓW TECHNICZNYCH NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKӓW TECHNICZNYCH NA POBӓR WODY DO PODLEWANIA
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Cennik usług dodatkowych świadczonych przez PUK PEKO w Kosakowie