.:: Inne ::.


informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Słupsku I o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kosakowo
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Protokół Gminnej Komisji Wyborczej w Kosakowie
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Protokół głosowania w Mostach
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Protokół głosowania w Rewie
informacje o wpisieplik MS Word   Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kosakowo - informacja dla mężów zaufania
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Postanowienie w sprawie zmiany w składzie OKW Nr 1 w Mostach
informacje o wpisieplik MS Word   Skład obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Kosakowo wg pełnionych funkcji
informacje o wpisieplik MS Word   Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Kosakowo
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku I w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczcyh w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Kosakowo

Gminna Komisja Wyborcza w Kosakowie informuje, że w dniu 18 lutego 2019r. (poniedziałek) o godz. 13,00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kosakowo (I piętro, pok. 108) odbędzie się losowanie numerów dla zarejestrowanych list kandydatów na radnego w okręgu wyborczym Nr 4, obejmującym miejscowosci Rewa i Mechelinki w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Kosakowo zarządzonych na dzień 17 marca 2019r. 

 

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik MS Word   Obwieszczenie o obwodach glosowania w wyborach uzupełniajacych
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Informacja Komisarza Wyborczego w Słupsku I o granicach i numerach obwodów głosowania w wyborach uzupełniających do ,Rady Gminy Kosakowo
informacje o wpisieplik MS Word   Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Kosakowiew sprawie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnego do Rady Gminy Kosakowo w okręgu wyborczym Nr 4
informacje o wpisieplik MS Word   Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Kosakowie z dnia 7.02.2019r.
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku I w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Kosakowie
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Komunikat Komisarza Wyborczego w Słupsku I o utworzonych komitetach wyborczych w wyborach uzupełniających
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego w sprawie zarządzenia wyborów uzupelniających do Rady Gminy Kosakowo - okręg nr 4 Rewa-Mechelinki
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Komunikat Komisarza Wyborczego w Słupsku I dot. przyjmowania zgłoszeń o utworzeniu komitetu wyborczego - wybory uzupełniające Rewa-Mechelinki
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku I z dnia 19.12.1018r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Marcina Kopitzkiego
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Protokół z wyboru Wójta Gminy Kosakowo
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Protokół z wyborów do Rady Gminy Kosakowo
informacje o wpisieplik MS Word   Frekwencja w wyborach soltysów i rad sołeckich na kadencję 2015-2019
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Postawnowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 5.03.2015r. w sprawie stwierdzenia wazności wyboru wójta
informacje o wpisieplik MS Word   Frekwencja w wyborach sołtysów 2015r.
informacje o wpisieplik MS Word   Statystyka Wyborcza w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP - Gmina Kosakowo
informacje o wpisieplik MS Word   Frekwencja na Zebraniach Wiejskiich - wybory rad sołeckich

Informujemy, że dnia 20.04.2011r. zakończyły się Zebrania Wiejskie we wszystkich sołectwach Gminy Kosakowo, które wybrały Rady Sołeckie, wspomagające działania sołtysa.

Poszczególne ich składy znajdziecie Państwo na www.bip.kosakowo.pl w menu "Sołectwa", jak również dane dot. wybranych sołtysów na kadencję 2011-2015. Dziękujemy za udział w wyborach.

 

 

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik MS Word   Wybory sołtysów 2011 - frekwencja
informacje o wpisieplik MS Word   Statystyka wyborcza do Rady Powiatu Puckiego
informacje o wpisieplik MS Word   Statystyka wyborcza - Gmina Kosakowo - frekwencja
informacje o wpisieplik MS Word   Statystyka wyborcza do Sejmiku Województwa Pomorskiego - Gmina Kosakowo
informacje o wpisieplik MS Word   Wyniki wyborów do Rady Powiatu Puckiego
informacje o wpisieplik MS Word   Zestawienie wyników głosowania na Wojta Gminy Kosakowo w poszczególnych obwodach glosowania
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Protokół z wyborów do Rady Gminy Kosakowo
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Protokół z wyboru Wójta Gminy Kosakowo zbiorczy