.:: Zamówienia Publiczne powyżej 30.000euro ::.


informacje o wpisieplik MS Word   Roczny plan zamówień publicznych na 2019 r.- zgodnie z art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kosakowo w roku 2019 r.
informacje o wpisieplik MS Word   Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018 - zgodnie z art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych

W związku ze zmianą banku Gmina Kosakowo informuje, że  został utworzony nowy rachunek bankowy, przeznaczony do obsługi Budżetu Gminy Kosakowo.

Od  31.07.2017 r.  w zakresie Zamówień Publicznych obowiązuje nr konta w PKO Bank Polski SA:

37 1020 1811 0000 0402 0311 6902  - sumy depozytowe.

 

informacje o wpisie

Informacje dotyczące postępowań o udzielenie zamówień publicznych dostępne są po wybraniu z menu (czarne napisy po lewej stronie ekranu) tytułu zamówienia.

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ogólne warunki umowne wykonania robót budowlanych
informacje o wpisieplik MS Word   Komisja Przetargowa w Urzędzie Gminy Kosakowo