.:: Statut Gminy ::.


informacje o wpisieplik MS Word   Statut Gminy Kosakowo - wersja ujednolicona
informacje o wpisieplik skompresowany   zmiana Statutu Gminy Kosakowo, ogloszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego dnia 8.06.2017r., poz. 2203
informacje o wpisieplik skompresowany   Statut Gminy Kosakowo - ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego 27.04.2017r., poz. 1491
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   zmiany w statucie gminy - opublik. w Dz. Urz. Woj. Pom. z 2018r. poz. 4083