.:: Podatki i opłaty ::.


informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Stawki podatku od nieruchomości na 2018r.
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w 2018r.
Podatki lokalne na 2018r. (patrz wyżej)

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Uchwała w sprawie stawek podatku od nieruchomości w roku 2017
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Uchwała w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Uchwała w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiazująca w 2017r.
Podatki lokalne w roku 2017 (patrz wyżej)

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik MS Word   BIURO PODATKÓW
informacje o wpisieplik MS Word   Uchwała w sprawie opłaty miejscowej na terenie gminy Kosakowo
informacje o wpisieplik MS Word   Uchwała w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Kosakowo

Uwaga mieszkańcy budynków wielorodzinnych!

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014r. poz. 849 ze zm.) przypominamy, że od 01 stycznia 2016r. zmieniły się zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości części wspólnych budynków. W związku z powyższą zmianą właściciele nieruchomości są zobowiązani złożyć do tut. Urzędu korektę na druku IN-1 wraz ze wskazaniem części wspólnych budynku, który podlega opodatkowaniu. Dane odnośnie powierzchni części wspólnych należy uzyskać od zarządców nieruchomości.

Wszelkie informacje można uzyskać w pokoju nr 02 na parterze Urzędu Gminy lub telefonicznie pod nr. 58 660-43-19.

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Deklaracja na podatek rolny 2016
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Informacja w sprawie podarku rolnego 2016
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Deklaracja na podatek leśny 2016
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Informacjq w sprawie podatku leśnego 2016
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Deklaracja na podatek od nieruchomości 2016
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Informacja w sprawie podatku od nieruchomości 2016
informacje o wpisieplik MS Word   Uchwała w sprawie stawek podatku od nieruchomości 2016
informacje o wpisieplik MS Word   Uchwała w sprawie podatku od środków transportowych
Podatki lokalne - w roku 2016 (patrz wyżej)

informacje o wpisie

informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Uchwały podatkowe rok 2015
informacje o wpisieplik MS Word   Uchwały podatkowe na 2014r.
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego w zakresie zaistniałego stanu faktycznego
informacje o wpisieplik MS Word   Uchwały podatkowe na 2013r.
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Indywidualna interpretacja podatkowa
informacje o wpisieplik Acrobat Reader   Ustawa o opłacie skarbowej
informacje o wpisieplik MS Word   Podatki i opłaty w roku 2011
informacje o wpisieplik MS Word   Podatki i opłaty lokalne w roku 2012